Schaduwtekst in Flash MX 2004


Soms kan het leuk zijn om teksten er uit te laten springen met speciale effecten. Een voorbeeld van zo’n effect is het schaduweffect.

Nu kan Flash standaard een schaduw toevoegen met ‘Drop shadow’.

Dit doe je door de tekst te selecteren en vervolgens via Insert – Timeline Effects – Effects – Drop Shadow te selecteren.

Maar het wordt nog leuker als je alles zelf in de hand heb met het maken van een schaduw effect.

Ga als volgt te werk:

Maak een nieuwe movie en kies een juiste achtergrondkleur.

Maak twee layers en noem ze van boven naar beneden bv. Txt en txtshadow.

Selecteer frame 1 in de layer txt en selecteer de Text Tool. Bepaal een kleur, karakter en grote (niet te klein voor deze oefening) en Tik “Flash MX”. Lijn deze tekst even uit met Align.

Vervolgens met Selection Tool de tekst selecteren en kies Edit – Copy. (of Ctrl + C).

Klik vervolgens in frame 1 van de layer txtshadow en kies Edit – Paste in Place (of Ctrl + Shift + V). Je ziet hem nu niet want hij is achter de andere gekomen, maar dat is juist wat we willen. Zet de layer TXT even op slot en terug in layer txtshadow kies je in Properties een schaduwkleur (bv. zwart) en kan je nu met de pijtjes toetsen de juiste positie bepalen.

Je ziet de schaduwtekst nu tevoorschijn komen. Je kan nu zelf de positie bepalen.

Breng nu met de pijltjes toetsen (de txt layer staat nog steeds op slot) de positie van de schaduw naar de andere zijde van de hoofdtekst. Pas de kleur aan b.v. geel en je ziet een heel ander effect.

Nu uitgaande van deze situatie kunnen we een slagschaduweffect toevoegen.

Maak een nieuwe layer en zet hem onder de andere layers. Noem hem b.v. “slagschaduw”.

Zet de andere layer ook even op slot en als je nog de kopie op je klembord heb staan klik je nu weer op Edit – Paste in Place (of Ctrl + Shift + V). Weer zie jehem niet, want die is achter de hoofdtekst. Klik op de oogjes van de twee andere layers, zodat je deze even niet ziet en kies in Properties een lichtgrijze kleur.

Kies nu Modify - Transform – Rotate and Skew. Ga nu met je muis naar één van de vierkantjes in de bovenste lijn. Beweeg met je muis er even overheen totdat je twee horizontale pijltjes ziet. Deze moet je eerst hebben. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep dit vierkantje naar rechts.

Ga nu naar de middelste bovenste vierkantje en sleep het iets naar boven.

Een ander methode is het te bewerken in de Transform window.

Te open via Window – Design Panels –Transform.

Vul de waarden in en zie het resultaat.

Klik nu op de oogjes in de andere twee layers om die weer zichtbaar te maken, maar laat ze nog steeds op slot staan.

Selecteer nu weer de schaduwtekst en breng het met de pijltjes toetsen in de goede positie.

Zie hier het resultaat. Je kan het maken zoals je wilt.

Bij vervormde tekst moet je in Flash nog even extra aangeven dat het lettertype opgenomen wordt in het swf-bestand. Klik daarvoor in de schaduwtekst en kies in de Properties voor Dynamic Text. Klik daarna op het knopje Character...
Kies Specify Ranges en klik dan op Uppercase en met de CTRL-toets ingedrukt op Lowercase. Als je er ook cijfers en leestekens in hebt zitten, klik dan ook op Numerals en op Punctuation.

 


Terug naar de andere gratis lessen


© 2005-2008 Deze gratis les van Kellerhuis.com is geschreven door Bill Holtrop

Gebruik van deze lessen is geheel voor eigen risico, auteur en Kellerhuis.com aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan hard- of software.