Een website toegankelijk maken voor blinden.

door Anneke Kleinfoto van een toetsenbord met brailleregel
toetsenbord met een brailleleesregel
foto: Mieke Lauwerysen

Voor zienden is het vaak moeilijk voor te stellen dat blinden ook gebruik kunnen maken van computers en internet. Ze kunnen het scherm immers niet zien. Toch is dit, door gespecialiseerde hulpmiddelen te gebruiken, heel goed mogelijk.
Blinden maken gebruik van software die hun scherm als het ware uitleest, zogenaamde screenreaders. De informatie wordt dan doorgegeven aan een brailleleesregel of een spraaksynthesizer. Bij het gebruik van een spraaksynthesizer wordt de beeldinformatie voorgelezen. Mensen die braille onvoldoende beheersen, bijvoorbeeld omdat ze op latere leeftijd blind zijn geworden of door mensen die daar om wat voor reden dan ook de voorkeur aan geven kunnen een spraaksynthesizer gebruiken.
De ultieme toegankelijke website bestaat niet. De verschillende screenreaders werken niet allemaal hetzelfde en niet iedereen beschikt over de nieuwste software. Bij blinden heb je net als bij zienden, ervaren en minder ervaren gebruikers. Verder heeft iedereen ook een persoonlijke mening over wat prettig in het gebruik is.

Toch is het tamelijk eenvoudig om je website toegankelijk te maken voor blinde gebruikers wanneer je bij het bouwen van de site een paar richtlijnen in acht neemt.
Sommige zaken zijn echt noodzakelijk voor de toegankelijkheid. Andere kunnen gebruikt worden om de site prettiger in gebruik te maken.

Afbeeldingen:

Geef een alt-attribuut bij afbeeldingen die informatie verschaffen.
Voer een tekst in die precies die informatie geeft die je nodig hebt om de site te begrijpen. Heb je bijvoorbeeld een afbeelding als logo: Slagerij van Kampen, geef die dan als alt-attribuut: "Slagerij van Kampen" Een hele zin als: "dit is het logo van Slagerij van Kampen" is dus niet nodig. In de html komt dan het volgende te staan: <img src="logo.gif" width="140" height="60" alt="Slagerij van Kampen"> Staat er een plaatje dat naast decoratie verder geen informatie geeft dan kun je die alttekst weglaten. In de code zet je dan alt="" .Bij veel screenreaders kun je de optie: 'unlabeled images' uitzetten, zodat die plaatjes gewoon genegeerd worden.

Links:

Het is altijd belangrijk dat alle links een duidelijk naam hebben zodat de gebruiker van hulpsoftware weet waar de link naar verwijst. Geef daarom ook afbeeldingen en image maps die als link fungeren een alt-tag. Bij een linkafbeelding naar de pagina 'contact' hoef je niet "link contact" als alt-tag te geven, "contact" is voldoende want de screenreader heeft door het lezen van de html al aangegeven dat het om een link gaat.
Het is soms mogelijk om met de hulpsoftware een overzicht van alle links van de site op te vragen. De links staan dan niet meer in hun context. Veelgebruikte links als "lees meer" of "klik hier" geven dan onvoldoende informatie.
Verder kun je voorkomen dat links die op een rij staan als één lange rij wordt weergegeven door tussen de links een vertikale streep te zetten.

Flash en Javascript:

Flash kan vanaf de versie MX voorzien worden van een alternatieve tekst. Dit kan echter alleen worden opgepikt door de screenreader als er een flashplayer 6 geinstalleerd is. Toepassingen in javascript kunnen ook niet door een screanreader gelezen worden. Om die reden zetten blinde computergebruikers de optie 'ondersteuning van Javascript' in Windows vaak uit.
Zorg dan dat toepassingen in Flash of Javascript niet informatie-afhankelijk zijn of geef een tekstalternatief.
Bij Javascript kan het tekstalternatief in de zogenaamde noscript-stag staan. Plaats onder het script in de body <noscript>het tekstalternatief van het javascript</noscript> . Javasripts die in de head van de pagina staan hoeven niet voorzien te worden van een alternatief.

Tabellen:

Volgens de W3C-richtlijnen voor toegankelijkheid dien je tabellen niet voor lay-out doeleinden te gebruiken. Een tabel is oorspronkelijk bedoeld om informatie weer te geven. De screenreader leest ze ook op deze manier. De inhoud van de cellen wordt van links naar rechts weergegeven. Gebruik je lege cellen om zaken op zijn plaats te houden of om kleurvlakken te maken, dan geeft de screenreader steeds lege vlakken weer wat het weergeven van de website nogal vertraagd.
Gebruik je toch een tabel voor lay-out, let dan op of de informatie op deze manier in de juiste volgorde wordt getoond.

Frames:

Over het gebruik van frames zijn de meningen bij blinden net zo verdeeld als bij zienden.
De nieuwere software kan er prima meer overweg. Volgens de W3C-standaarden zijn ze ook toegestaan.
De screenreader geeft bij het openen van de website de inhoud van de indexpagina weer. Er wordt getoond uit welke frames de website bestaat en van daaruit navigeert de gebruiker verder . Het is daarom belangrijk dat je je frames een duidelijke naam geeft. Dus niet 'leftframe' en 'rightframe', maar 'navigatie' en 'inhoud site' bijvoorbeeld. Wanneer frames worden gebruikt voor lay-outdoeleinden, bijvoorbeeld door ze te nesten, om een beeld steeds in het midden van het scherm te krijgen, is dit behoorlijk storend. Stel je de spraaksynthesizer voor die de hele indeling van frames voorleest!
Een voordeel van het gebruik van frames kan zijn dat herhalende informatie op iedere pagina niet steeds wordt weergegeven. De screenreaders lezen de pagina's steeds van boven naar beneden. Wanneer je adres bijvoorbeeld boven in beeld staat wordt dit, als het op iedere pagina opnieuw staat, steeds weer getoond.

Formulieren

Omdat de muis niet wordt gebruikt is het belangrijk dat de invulvelden van het formulier met het toetsenbord te bereiken zijn. Checkboxen zijn vaak beter toegankelijk dan radiobuttons. Geef voor de zekerheid ook de mogelijkheid om een email te sturen.

Kopteksten

Veel hulpsoftware kan de h-tags als navigatiemogelijkheid gebruiken. Het daarom handig om voor kopteksten ook werkelijk de h-tags te gebruiken. Op deze pagina bijvoorbeeld heeft de titel een h1-tag en de koptekst van de paragrafen hebben de h2-tag.

Deze les is tot stand gekomen dankzij de hulp en ervaring van een groep blinde websitebouwers.
Wil je meer weten over het toegankelijk maken van websites of wil je je site laten testen?
Stuur mij dan een email

Veel succes!

Anneke Klein


© 2004-2008   Kellerhuis Kreaties   Auteur: Anneke Klein

Gebruik van deze lessen is geheel voor eigen risico, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan hard- of software.